Każdego roku wiele osób uczęszcza do szkoły, gdzie uczy się różnych przedmiotów, jednym z takich przedmiotów jest bez wątpienia język polski, na ten przedmiot od czasu do czasu przygotowuje się ściągi, a także czyta się streszczenia lektur, gdyż nie każdemu chce się przeczytać całą książkę... W tym artykule chciałem napisać jedno streszczenie, pewnej lektury, a będzie nią "O krasnoludkach i sierotce Marysi". Tak więc zaczynajmy... Zima to bardzo ciężka pora roku nie tylko dla ludzi. Źle znoszą ją także krasnoludki, więc cały ten śliczny i mroźny czas spędzają pod ziemią. Miejscem zimowego pobytu krasnoludków jest Kryształowa Grota. Tu z niecierpliwością oczekują na przyjście wiosny. Król krasnoludków, Błystek, podobnie jak pozostałe krasnoludki, miał już dość zimy. Niejeden raz nakazywał swoim poddanym, aby sprawdzili, czy nie nadchodzi wiosna. Zziębnięci odpowiadali, że jeszcze nie czas i dalej drżeli z zimna. Srogość zimy bardzo dotkliwie odczuł sam Błystek, który przymarzł do swego tronu. Któregoś dnia lód zaczął topnieć, a król i jego dworzanie zaczęli mocno kichać. Należało teraz koniecznie sprawdzić czy na ziemię przyszła wiosna...